Vũ Kim Anh

Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Bác sĩ Vũ Kim Anh (1992) tốt nghiệp Bác sĩ Răng hàm mặt tại trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh năm 2016.

Chuyên sâu về điều trị răng, cạo vôi, trám và phục hình răng thẩm mỹ

Leave a Reply