Phan Nho Hoàn

Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012.

Đạt chứng chỉ Implant do Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cấp năm 2012.

Kinh nghiệm về nha khoa tổng quát cấy ghép Implant

Leave a Reply