Nguyễn Thị Phương Thảo

Y Tá

Y tá Nguyễn Thị Phương Thảo (1987) tốt nghiệp Y sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh có kinh nghiệm chuyên sâu về: vệ sinh răng miệng, trám răng thẩm mỹ và tẩy trắng thẩm mỹ

Leave a Reply