Địa chỉ:  473 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Email: drvothedzu@gmail.com

Số điện thoại: 0932962266 hoặc 0862758108

Website: nhakhoahaithuy.com.vn