Cạo vôi răng

 “Vôi răng là mảng bám thôi mà, chải răng kỹ là sạch”. Thực sự có đúng như vậy? Câu trả...

20161007123233